12/15/2009

Emigrantet, lejohet hyrja edhe pa dokumentin origjinal

Festat do te sjellin ne vendin tone edhe ata emigrante te cilet jane duke rinovuar dokumentet ne Itali.
Ne baze te nje udhezimi te dale ditet e fundit, percaktohet se lejohet dalja dhe rihyra ne Itali per te gjithe shtetasit e huaj, qe kane faturen e paraqitjes per rinovim te dokumenteve te qendrimit. Sipas legjislacionit perkates, percaktohet se emigrantet qe kane faturen e zyres postare (ricevuten) per pranimin e rinovimit te dokumenteve per lejeqendrim (pavaresisht nga motivi apo lloji i lejes), vazhdojne te kene te njejtat te drejta qe iu njihen mbajtesve te lejeve te qendrimit, perfshire te drejten per te dale perkohesisht nga Italia dhe per t'u rikthyer, me kusht qe "udhetimi te mos kaloje nga vende te tjera "Shengen". Gjithashtu emigranti duhet te paraqese ne piken e kalimit kufitar, pasaporten dhe kopjen e lejes se qendrimit te skaduar. Ne baze te ketyre kritereve lejohet qe dalja dhe hyrja ne Itali te behet edhe ne pika te ndryshme kufitare. Nderkohe legjislacioni perkates percakton se kete te drejte e perfitojne edhe emigrantet qe jane me qendrim te rregullt ne Itali, qe kane faturen e zyres postare per pranimin e rinovimit te dokumenteve per leje qendrimin e pare per pune me kontrate, pune autonome apo bashkim familjar.


Vazhdon...

11/26/2009

Konvertimi i patentave: për të rejat nuk duhet më certifikata e vërtetësisëDy muaj pas futjes në fuqi të marrëveshjes dypalëshe për konvertimin e patentave shqiptare në Itali, ministria italiane e Infrastrukturave dhe e Transporteve konsideron të mbyllur fazën e parë të zbatimit të marrëveshjes dhe vendos të mos kërkojë më certifikatën e vërtetësisë dhe e vlefshmërisë për patentat e reja shqiptare, ato të formatit card. Ashtu siç parashikohet edhe në vetë marrëveshjen kjo certifikatë mbetet e domosdoshme për konvertimin e patentave në formatin e vjetër.


Ministria italiane e Infrastrukturave dhe e Transporteve njofton me një qarkore (të datës 29/10/2009) që për konvertimin e patentave të reja shqiptare të fomatit card, të interesuarve nuk u duhet kërkuar më certifikata e vërtetësisë dhe e vlefshmërisë. Kjo certifikatë, “gjatë fazës së parë të zbatimit të marrëveshjes” – ashtu siç udhëzonte vetë ministria në një qarkore të saj të mëparshme, të 29 korrikut 2009 – po u kërkohej thuajse të gjithë shqiptarëve që donin të konvertonin patentën e tyre, edhe pse marrëveshja dypalëshe thotë qartë që kjo certifikatë është e detyrueshme vetëm për mbajtësit e patentave në formatin e vjetër.


Vazhdon...

9/23/2009

Emigrantët, Itali: propozim dypartiak për nënshtetësi në 5 vjet

ROME (Reuters) - U lëshua sot në Dhomen e Ulët e nga një anëtar i PDL dhe një i opozitës për ligjin qe do të përgjysmojë kohën e shtetësisë për emigrantët, një çështje per te cilen u përleshën këtë verë, Kryetari i Dhomës Gianfranco Fini, dhe Lega Nord.
Camera Deputati

Ligji, i cili është nënshkruar kreu i grupit të Popolo della Libertà në Komisionin e Kultures, Fabio Granata, dhe nënkryetari i PD-së, Andrea Sarubbi, kërkon të marrë shtetësi të huaj, pas pesë vjetesh se sa 10 vjet siç eshte tani.

Por për këtë të ndodhë, kandidati duhet të kalojnë një test "integrimit qytetar dhe diversitetit gjuhësor" dhe duhet të beni një betim të detyrueshme para Kushtetutës. Ligji është nënshkruar nga rreth pesëdhjetë anëtarë nga të gjitha anët me përjashtim të Lidhjes Veriore, e cila është kundër.


© 2009 Thomson Reuters. perktheu Qeveria.Eu
Vazhdon...

8/06/2009

Patentat shqiptare do të njihen edhe në Itali

Duke filluar nga data 15 gushti 2009 patentat shqiptare do të njihen edhe në Itali. Patenta shqiptare mund të konvertohet në patentë italiane, pa qenë nevoja që qytetari shqiptar, me rezidencë në vendin përtej Adriatikut, të hyjë në provimet teorike e praktike, të parashikuara nga ana e autoriteteve italiane për pajisjen me leje drejtimi.Kjo ka vlerë për patentat e të gjitha kategorive, të lëshuara në Shqipëri, bën të ditur Gazeta Shqiptare

Vendimi i qeverisë shqiptare për këtë qëllim kishte hyrë në fuqi më 29 dhjetor të vitit të kaluar, por pala italiane e ratifikoi më vonë marrëveshjen dypalëshe.

Sipas burimeve nga Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, "Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për konvertimin e lejeve të drejtimit të automjeteve", nënshkruar më 27 tetor 2008, do të hyjë në fuqi zyrtarisht më 15 gusht 2009. Marrëveshja midis dy qeverive do të ketë një kohëzgjatje prej pesë vjetësh.
Kështu sipas termave të marrëveshjes, nëse mbajtësi i lejes së drejtimit të lëshuar nga autoriteti shqiptar ose italian vendos rezidencën në territorin e palës tjetër, ai mund ta konvertojë lejen e tij të drejtimit në patentën e shtetit tjetër, pa iu dashur të japë provime teorike dhe praktike, me përjashtim të rrethanave të veçanta.
  Mbajtësi i lejes shqiptare të drejtimit (patenta), që është rezident në Itali prej më shumë se katër vjetësh, e konverton dokumentin e tij vetëm nëse u nënshtrohet provimeve të rishikimit të lejes së drejtimit kur është vërtetuar që nuk ka drejtuar automjete për një periudhë trevjeçare, thuhet në marrëveshje.

Në të specifikohet, gjithashtu, se leja e drejtimit e lëshuar nga autoritetet e Shqipërisë apo Italisë pushon së qenuri e vlefshme për qëllim qarkullimi në territorin e palës tjetër pas një viti nga data e marrjes së rezidencës së mbajtësit të saj në territorin e palës tjetër. Sa më sipër vlen vetëm për patentat e marra përpara fitimit të rezidencës në territorin italian. Ndërsa, në rast se patenta aktuale ka vlefshmëri të përkohshme, mund të konvertohen ato që janë bërë të vlefshme në mënyrë të përhershme përpara marrjes së rezidencës në Itali.
Vazhdon...

7/28/2009

Rinovimi i lejeve te qendrimit (pds) - 65% e kerkesave te bera me sistemin postal jane te parregullta ose jo te plota

Duhen shtuar kohe me te gjata pritjeje per pds elektronike dhe problemet per takimet e caktuara nga kuesturat
Ne ditet e kaluara ne Prefekturen e Padoves eshte zhvilluar nje takim aktualizimi per operatoret ( institucionet ndihmuese, shoqatat, komunat, kuesturat ) mbi aktivitetin e zgjidhjes (perfundimit) te praktikave te lejeqendrimit.
Duhet thene se nga ana e zyrtareve duket qarte nje pakenaqesi e madhe per sherbimin qe postat italiane po i ofrojne jo vetem te interesuarve por edhe vete kuesturave.
Te dhenat shqetesuese tregojne qe 65% e kerkesave te percjella me sistemin postal jane jo te plota ose te parregullta. Ndoshta sepse kerkesa nuk eshte e plote, ose sepse te dhenat jane te gabuara ose per shkak te difekteve te tjera qe edhe vete sistemi i postave nuk eshte ne gjendje te shpjegoje. Nga ana tjeter, sistemi optik i leximit kishte krijuar shume probleme me kerkesat e perdorura per dekretin e flukseve te 2006. Kjo per motivin e thjeshte qe nuk ekziston nje sistem optik leximi qe lexon çdo kaligrafi, ne çdo modul. Kjo sepse difekti eshte ne baze, ose me sakte ne sistemin qe eshte menduar te perdoret, i cili nuk eshte ne gjendje te siguroje cilesine e nevojshme.
Kjo shifer ve ne dukje karakterin e rrepte te kesaj reforme qe kane pretenduar ta fusin si "thjeshtezim" te proçedurave.
Per shembull, Kuestura e Padoves (qe ne rajonin e Venetos Kishte kohet me te shpejta) tani, me proçeduren e re, ndodhet ne situaten qe nuk mund te garantoje me as nivelet e meparshmedhe te mos dije me as se ç’do te ndodhe konkretisht.
Perveç kesaj duhen marre ne konsiderate kohe te vdekura te metejshme.
Nje tjeter aspekt i destinuar te shkaktoje probleme te metejshme eshte problemi i pds elektronike.
Aktualisht mendohet se koha per stampimin e formatit te ri te pds (e pajisur me qarqe kunder fallsifikimit, me çipqe memorizon shenjat e gishtave, etj) nuk do te jete me pak se 60 dite. Keshtu, ne momentin qe praktika eshte e rregullt dhe dekretohet dhenia e lejes ose e kartes nga ana e kuestures, duhen shtuar te pakten 60 dite te tjera pritjeje. Kuptohet lehte se sigurisht ky nuk eshte "thjeshtezim" sidomos nese merret ne konsiderate se sa kushton pds elektronike (30 euro).
Por nuk merr fund me kaq.
Problemi i datave te caktuara per takimet ne kuesture.
Duhet te lajmerojme ata qe kane derguar tashme kerkesen me sistemin postal, te bejne kujdes ne momentin qe do te konsultojne (me kodin personal) ne sitin www.portaleimmigrazione.it per te verifikuar gjendjen e praktikes dhe daten e thirrjes ne questure.
Problemi i metejshem lind nga fakti qe sistemi i postave italiane planifikon takimet pa njohur festat kombetare, shenjtoret, ditet e festave, te shtunat etj.
Takimet caktohen krejt qorrazi dhe nuk korrespondojne me oraret dhe funksionimin e zyrave te kuesturave. Keshtu qe ka diference midis takimeve te te caktuara dhe dates ne te cilen realisht kuestura mund te prese te interesuarin.
Nuk ka nevoje per komente te tjera per te vleresuar efikasitetin e ketij "theshtezimi". Sigurisht, edhe po te mundoheshin me shume nuk mund te dilte me e nderlikuar se kaq..... e merkurre, 7/02/2007
Perktheu Admet Shyti

Vazhdon...

Formularët për bashkimin familjar

Me modelet e rinj S e T të ndryshuar nga D.Lgj. nr.5 i

Marrë nga www.interno.it
Decreti Ligjor nr.5 i 8 janarit 2007 ka ndryshuar pjesërisht normat mbi bashkimin familjar si rrjedhojë e udhëzimit europian 2003/86/CE
Sportelet Unike për Imigrimin, të krijuar nëpër Prefektura ose Zyra Qeveritare në Territor (shiko adresat) kanë kompetencat e duhura për pranimin e kërkesave për bashkim familjar.
-  Formulari S – Kërkesë për nulla osta (mospengesa) për bashkimin familjar Bashkëlidhje të formularit S;
. Modeli S1 – Deklaratë mbi pranimin e të miturit.
. Modeli T2 – Deklaratë mbi pranimin e familjarëve.
. Modeli S2 – Deklaratë mbi raportin e punësimit.
-  Modeli T – Kërkesë për nulla osta (mospengesa) për hyrjen e familjarëve së bashku me të huajin Bashkëlidhje të modelit T:
. Modeli T1 – Deklaratë mbi pranimin e të miturit.
. Modeli T2 - Deklaratë mbi pranimin e familjarëve.
*************
Për thellim:
Commento alle nuove norme sul ricongiungimento familiare Zbatimi i udhëzimit 2003/86/CE
Circolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2007 E drejta e bashkimit familjar.Proçedura të reja.

Vazhdon...

3/10/2009

Emigrantët rezidentë në Itali mund të përfitojnë bonusin familjar. Ata variojnë nga 200 deri në 1000 euro, sipas tipologjisë së familjes dhe të ardhurave kompleksive maksimale.
Madje edhe nëse të afërmit e tyre janë në vendin e origjinës.

Për të aplikuar, qeveria italiane ka vendosur edhe afatet për dorëzimin e kërkesave.
“Në përllogaritjet për përfitimin e bonusit familjar, sa i takon “numrave”, duhen marrë parasysh edhe familjarët që ndodhen në vendet e origjinës.

Bonusi mund të kërkohet nga punëmarrësit dhe pensionistët (pra përjashtohen të vetëpunësuarit, sipërmarrësit e vegjël) dhe përbëhet nga një shumë, që luhatet, në varësi të të ardhurave familjare, të realizuara dhe nga numri i pjesëtarëve të familjes”, sqaron eksperti.
Për të provuar se familjarët jashtë kanë mbetur në ngarkim mund të përdoret dokumentacioni origjinal, i lëshuar nga konsullatat e tyre, me përkthim në gjuhën italiane dhe me certifikim të Prefekturës.
Veç tij, ka po të njëjtën vlerë dokumentacioni me “apostille”, për ato që vijnë nga vende”, që kanë nënshkruar marrëveshjen e Hagës për apostilin të 5 tetorit 1961. Mund të përdoret gjithashtu edhe dokumentacioni i lëshuar në vendin e origjinës, i përkthyer në gjuhën italiane dhe i certifikuar si i njëjti me origjinalin nga konsullata italiane.

“Punëmarrësit duhet t’ia paraqesin kërkesën punëdhënësit të tyre, sporteleve të “Agjencive të Hyrjeve”, pensionistët dhe të papunët, përkundrazi duhet t’i drejtohen (INPS) Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore. “Paratë do të vijnë pas një muaji, drejtpërdrejt në listë-pagesa (punëdhënësi do të rimbursohet nga shteti), apo edhe me pensionin”. Ndërkohë janë vendosur afatet për paraqitjen e kërkesës, që luhaten në bazë të atij që paraqet kërkesën dhe të cilit vit mund të merret në shqyrtim për përllogaritjen e të ardhurave dhe pjesëtarët e vatrës familjare. Kështu punëmarrësit duhet të depozitojnë kërkesat te punëdhënësi dhe pensionistët (kërkesë tek INPS) brenda 31 marsit 2009, nëse shqyrtohet vitit 2008.Punëtorët shtëpiakë (kërkesë tek “Agjencia e Hyrjeve”): brenda 30 prillit 2009, nëse shqyrtohet viti 2007; brenda 30 qershorit, nëse shqyrtohet viti 2008 për subjektet që përjashtohen nga detyrimi i paraqitjes së deklaratave të të ardhurve.

Bonuset sipas te ardhurave

Tipologjia e familjes Bonusi

Pensionist i vetëm 200 euro
Familje me dy persona 300 euro
Familje me tre persona 400 euro
Familje me katër persona 500 euro
Familje me pesë persona 600 euro
Familia me më shumë
se 5 persona 1000 euro
Familje me person
me aftësi të kufizuara 1000 euro

Tipologjia e familjes Të ardhurat


Pensionist i vetëm 15 mijë euro
Familje me dy persona 17 mijë euro
Familje me tre persona 17 mijë euro
Familje me katër persona 20 mijë euro
Familje me pesë persona 20 mijë euro
Familia me më shumë
se 5 persona 22 mijë euro
Familje me person
me aftësi të kufizuara 35 mijë euro

Vazhdon...

3/06/2009

Studentet e huaj ne Itali, 1040 ore pune ne vit

Studentet e huaj ne Itali, mes te cileve edhe ata shqiptare, mund te kryejne cdo lloj pune, qofte edhe rastesore ne perpjekjet e tyre per te perballuar jetesen ne pagesen e taksave universitare. Sipas nje Qarkoreje te Ministrise se Brendshme italiane, studentet e huaj mund te kryejne cdo lloj pune, por brenda kufirit maksimal te 1040 oreve ne vit, perndryshe jane te detyruar te konvertojne lejen e qendrimit.

Drejtoria e Migracionit ne Ministrine shqiptare te Punes, beri te ditur se kjo qarkore parashikon qe shtetasve te huaj, qe zoterojne nje leje qendrimi per motive studentore apo formimi, u lejohet ushtrimi i cdo lloj aktiviteti punesimi. "Ata duhet te respektojne orarin e 20 oreve pune javore maksimale, qofte edhe duke i mbledhur 52 javet ne nje kufi maksimal te 1040 ore pune ne vit, te cilat tek e fundit jane edhe piketat e vendosura nga ligji mbi emigrimin" eshte shprehur specialisti i Ministrise se Punes, Durim Hatibi. Nga ana tjeter, Qarkorja percakton se nese nje student i huaj deshiron te punoje per me shume kohe, atehere leja e qendrimit per motive studentore dhe formimi nuk vlen. Per aktivitete punesimi me kohe me te madhe, sqarohet ne qarkore, se eshte i domosdoshem konvertimi/shnderrimi i lejes se qendrimit per motive studentore ne leje qendrimi per motive punesimi, si punemarres apo i vetepunesuar. Ne Itali studiojne rreth 10 mije te rinj shqiptare. Mendohet se cdo vit, rreth 3 mije te rinj nga Shqiperia, zgjedhin universitetet italiane per te studiuar.

Elvira: Kur do te botohet dekret-fluksi per periudhen 2009?

I gatshem teknikisht dhe per t'u nenshkruar, eshte dekret fluksi per punetore te huaj stinore.Ne kete dekret do te trajtohen me perparesi shtetas nga vendet me te cilat Italia ka marreveshje bashkepunimi, mes cilave edhe Shqiperia. Aktualisht nuk ka asnje njoftim per pune jo stinore.

Shembulli 2

Zyhdiu :

Doja te dija nese eshte e domosdoshme te paraqes mjetet e mija financiare edhe per hyrje ne Itali me vize D per motive punesimi si punemarres?

Jo. Kontrata e qendrimit e ofruar dhe pranuar, sigurisht edhe e miratuar garanton te ardhurat e punetorit te huaj.

Shembulli 3

Eva

Jam shtetase shqiptare dhe zoteroj karten e qendrimit. A mund te kerkoj ribashkim familjar me nenen time qe jeton ne Shqiperi. Ajo nuk ka pasur asnjehere leje qendrimi, por zoteron nje vize per motive turistike me shume hyrje dhe me vlefshmeri kohore pesevjecare.

Nese rasti eshte si e pershkruan ti, po. Kushti eshte qe nena, te kete deklaruar pranine e saj ne Kuesture, brenda tete ditesh nga hyrja e saj. Kerkesa per leshimin e lejes se qendrimit per motive familjare, behet jo me shume se nje vit nga perfundimi i qendrimit te rregullt dhe mbi te gjitha duhen plotesuar kushtet e reja, qe jane parashikuar nga normativa e re, mbi ribashkimin me prinderit ne ngarkim.

Vazhdon...

3/02/2009

Akoma nuk njihen patentat shqiptare në Itali

Dy muaj pas firmosjes së marrëveshjesh, shumë shtetas shqiptarë që u drejtohen Zyrave të Motorizimit Civil për konvertimin e patentave, marrin ende si përgjigje se normativa e re nuk ka hyrë në fuqi.

Në kuadrin e bashkëpunimit në sektorin e transporteve të nisur nga qeveritë e të dy vendeve, ministri i jashtëm Italian Franco Frattini, më 27 tetorin e kaluar në Tiranë, firmosi marrëveshjen për njohjen reciproke dhe konvertimin e patentave për dhënien e makinës, në prani të kryeministrit shqiptar Sali Berisha, dhe ministrit të jashtëm Lulzim Basha.

Por deri më sot, për emigrantët shqiptarë në Itali nuk ka ndryshuar asgjë. Sepse që kartat e firmosura në Tiranë nga ministri i Jashtëm Frattini, të kenë vërtet vlerë, të aplikohen, duhet që ministria italiane e transportit të nxjerrë një qarkore, dekret apo urdhëresë ministrore apostafat për këtë çështje, gjë që ende nuk është bërë. Por sidoqoftë, tashmë dita e konvertimit të patentave shqiptare duket së është shumë më e afërt se deri një muaj më parë.
Fundi i post.Deri në 2004, patenta kombëtare shqiptare cilësohej pa elemente sigurie të parashikuara nga marrëveshja e Gjenevës, gjë që nuk linte asnjë mundësi për konvertimin e saj.

Me ardhjen në fuqi të kodit të ri rrugor shqiptar (që mes të tjerash, vështirëson marrjen e patentës) dhe luftën kundër falsifikimeve të dokumenteve, konvertimi reciprok i patentave, shumë shpesh i përmendur nga qeveria e Tiranës, dukej vetëm një formalitet. Por në të vërtetë u deshën plot katër vjet për të parë të shkruar të zezë mbi të bardhë një marrëveshje (që në të vërtetë ende nuk është e aplikueshme) që shënon një hap të vogël por thelbësor në procesin e afrimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.
Katër vjet duke pritur të ashtuquajturat kushte të reciprocitetit të cilat mbërrijnë vetëm tani në momentin kur Italia është duke u përpjekur të përforcojë rolin e saj si partner kryesor tregtar e politik, si edhe në momentin e hyrjes së Shqipërisë në Nato pas rreth një viti. E megjithatë dy muaj pas firmosjes së marrëveshjesh, shumë shtetas shqiptarë që u drejtohen Zyrave të Motorizimit Civil për konvertimin e patentës, marrin ende si përgjigje se normativa e re nuk ka hyrë ende në fuqi.

Vazhdon...

Bonus për familjen edhe nëse të afërmit janë në atdhe

Saktësimi i Agjencisë së të ardhurave. Por duhet të provohet fakti se bëhet fjalë për të afërm në ngarkim

Edhe familjarët e mbetur në atdhe shtojnë numrin e anëtarëve që përfitojnë nga bonusi e familjes. Kështu sqaron një qarkore e Agjencisë së të ardhurave, rreth kontributeve të caktuara nga dekreti kundër krizës, i qeverisë, për më të varfrit.

Për të përfituar bonusin nevojitet që paraqitësi i kërkesës të jetë me banim në Itali” kujton Agjencia. Qarkorja thekson se “për anëtarët e tjerë të bërthamës familjare të kërkesëbërësit (bashkëshort i pandarë me fëmijë në ngarkim, apo familjarë të tjerë po në ngarkim), në të kundërt, nuk nevojitet banimi në territorin italian”.

Bonusi mund të kërkohet nga punësuarit e vartës dhe pensionistët (pra përjashtohen të punësuarit e pavarur, sipërmarrësit e vegjël apo ata që kanë pagesën iva) dhe konsiston në një shumë të ndryshueshme nga 200 deri në 1000 euro sipas të ardhurave të anëtarëve të familjes:Për të dëshmuar se familjarët e mbetur jashtë shtetit janë në ngarkim duhet të përdoret:

a) dokumentet origjinale të lëshuara nga konsullata, me përkthimin në gjuhën italiane dhe noterizim pranë prefekturës;

b) dokumentet me apostille, për ata që vijnë nga vende firmuese të Konventës së Hagës në 5 tetor 1961;

c) dokumente të lëshuara nga vendi i vet, të përkthyera italisht dhe të noterizuara konform origjinalit nga konsullata italiane.

Punonjësit e varur duhet të paraqesin kërkesë pranë punëdhënësit të tyre, punëtorët shtëpiakë (colf, badante, babysitter) pranë sporteleve të Agjencisë së të ardhurave, pensionistët dhe të papunët duket t'i drejtohen Inps-it. Paratë do të mbërrijnë pas një muaji menjëherë me bustapaga (punëdhënësi do të kompensohet nga shteti) apo me pensionin.

Formularët dhe udhëzimet mund të shkarkohen nga faqja e internetit www.agenizieentrate.it, por do të ishte mirë t'i drejtoheni një patronati për të marrë informacione dhe asistencë falas. Ndërkohë afatet për paraqitjen e kërkesës janë zgjatur, të cilat ndryshojnë në bazë të vitit që merret parasysh për të llogaritur të ardhurat dhe anëtarët e familjes.
Punëtorë të varur (kërkesë punëdhënësit) dhe pensionistët (kërkesë Inps-it):


* brenda 28 shkurtit 2009, nëse merret parasysh viti 2007 (pra tani është tepër vonë);
* brenda 31 marsit 2009 nëse merret parasysh viti 2008.
*

Punëtorët shtëpiakë (kërkesë për Agjencinë e të ardhurave):

* brenda 30 prillit 2009, nëse merret parasysh viti 2007;
* brenda 30 qershorit 2009, nëse merret parasysh viti 2008, për ata që nuk janë të detyruar të paraqesin deklaratën e të ardhurave.
* Së bashku me deklaratën e të ardhurave të 2008, për ata që janë të detyruara ta paraqesin nëse merret parasysh viti 2008

Vazhdon...

Itali, kushtet e reja të bashkimit familjar

Detyrimet që duhet të respektojë një emigrant shqiptar, në mënyrë që të tërheqë edhe familjarët e tij në vendin fqinj

Një seri kushtesh të reja duhen plotësuar nga të gjithë emigrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali, në mënyrë që të tërheqin edhe të afërmit e tyre për bashkime familjare.

Dispozitat e reja mbi bashkimin familjar hynë në fuqi më 5 nëntor 2008, data kur mori fuqi ligjore dekreti legjislativ i 3 tetorit 2008, nr. 160.

Ministria e Brendshme italiane ka saktësuar se kur ka kërkesa për bashkim familjar, të paraqitura para kësaj date dhe që ende janë në fazën e shqyrtimit, i interesuari kur të thirret duhet të provojë se plotëson kushtet e reja të vendosura me dekretin nr. 160.

Përfitues

Kështu, nga dekreti nr. 160 për bashkimin familjar përfitojnë mbajtësit e lejes së qëndrimit CE për rezidentët afatgjatë. Ky autorizim i ri zëvendëson kartën e qëndrimit. Në rrethin e përfituesve përfshihen edhe zotëruesit e një leje qëndrimi me vlefshmëri kohore jo më të vogël se një vit, të lëshuar për motive si punëmarrës, i vetëpunësuar, si dhe për motive azili, studentore, motive fetare e familjare, apo edhe për motive të mbrojtjes shtesë.
Kjo e drejtë nuk ka të bëjë vetëm për tërheqjen e bashkëshortëve, por edhe të familjarëve të tij që ka në ngarkim. Në këtë kategori përfshihen: bashkëshortët kur janë të pandarë ligjërisht dhe në moshë jo më pak se 18 vjeç; fëmijët e mitur deri 18 vjeç në momentin e paraqitjes së kërkesës.
Këtë të drejtë e gëzojnë edhe fëmijët e bashkëshortes, apo të lindur jashtë martese, kur janë të pamartuar, me kusht që prindi tjetër në këtë rast, të japë miratimin i tij. Gjithashtu, ky rregull vlen edhe për fëmijët e adoptuar, ata në kujdestari dhe të miturit nën tutelë. Të tjerë raste të parashikuara për pjesëmarrje në bashkimet familjare janë ato të fëmijëve të rritur, në ngarkim, që nuk mund t‘i plotësojnë kërkesat e tyre, të domosdoshme të jetesës, për arsye të gjendjes shëndetësore, e cila sjell një invaliditet të plotë. Ndërkohë që dekreti lejon bashkimin familjar edhe me prindërit në ngarkim të emigrantit, kur ata nuk kanë fëmijë të tjerë në Shqipëri, kur ata janë mbi 65 vjeç dhe vërtetohet se fëmijët e tjerë e kanë të pamundur t‘i mbajnë ata për motive të rënda, të dokumentuara shëndetësore.

Kërkesat


Kërkesa për bashkim familjar duhet të paraqitet pranë Sportelit Unik mbi Imigrimin të prefekturës kompetente, vetëm me modalitetet telematike, pranë faqes së internetit të Ministrisë së Brendshme italiane.


Strehimi

Lidhur me strehimin, një certifikatë duhet të vërtetojë se bën pjesë në parametrat minimalë të parashikuara nga ligji rajonal për strehimet në banesat rezidenciale. Aty shprehet posaçërisht përshtatshmëria e strehimit. Në mungesë të saj do të duhet të paraqitet një certifikatë origjinale, bashkë me fotokopjen, që dëshmon përshtatshmërinë higjieniko-sanitare. Kjo certifikatë kërkohet nga emigranti pranë zyrës teknike të bashkisë, kompetente për banimin e tij, apo pranë ASL-së që e përfshin atë.

Nëse ai është mysafir, duhet të bashkëngjisë deklaratën e lëshuar nga zotëruesi i apartamentit, sipas modelit "T2". Aty duhet të vërtetohet miratimi i zotëruesit për të mikpritur edhe familjarët e bashkuar.

Në rastin e ribashkimit vetëm të një të mituri 14-vjeçar, certifikata e bashkisë mund të zëvendësohet: nga një deklaratë mikpritjeje e zotëruesit të apartamentit në modulin "S1" (origjinal dhe fotokopje); nga kopja e kontratës së banesës/strehimit/pronësisë me kohëzgjatje jo më të vogël se gjashtë muaj, duke nisur nga data e paraqitjes së kërkesës (kopje e dyfishtë).

Të ardhurat

Për të ardhurat duhet të realizohet një shumë vjetore nga burime të ligjshme, jo më e vogël se ajo e çekut social, e rritur me gjysmën e tij, për çdo familjar, me të cilin kërkohet bashkimi. Kështu, për bashkimin me dy a më shumë fëmijë nën moshën 14-vjeçare, apo me më shumë familjarë të titullarëve të statusit të mbrojtjes së përkohshme, është e domosdoshme një e ardhur jo më e vogël se dyfishi i çekut social vjetor.

Për bashkimin vetëm me një familjar, e ardhura minimale duhet të jetë 7.976.48 euro (baras me 5.317,65 euro që është shuma e çekut social për 2009-ën, plus 2.658,85 €, pra gjysma e çekut social). Për bashkimin me dy familjarë, e ardhura minimale duhet të jetë 10.635,30 €. Për tërheqjen e dy a më shumë fëmijëve nën moshën 14 vjeç, e ardhura minimale është 10.635,30 euro. Për tre familjarë, e ardhura minimale e domosdoshme është 13.294,75 euro. Për dy a më shumë fëmijë nën moshën 14 vjeç + 1 familjar mbi 14 vjeç, kërkohet një e ardhur minimale prej 13.294,75 euro. Ndërsa për katër familjarë, e ardhura minimale duhet të jetë 15.953,00 euro.

Me qëllim përcaktimin e të ardhurave të aplikuesit për bashkim familjar merren parasysh edhe familjarët që janë bashkuar më parë në ngarkim të tij. Sipas normave në fuqi për përcaktimin e të ardhurave merret parasysh edhe e ardhura vjetore komplekse e familjarëve që bashkëjetojnë me kërkuesin.

Në rastin e kërkesës për miratimin (nulla osta) për bashkimin me fëmijë të rritur që janë prekur nga invaliditeti i plotë, kushti "në ngarkim" vlerësohet nga përfaqësia diplomatike italiane në Shqipëri. Kjo, pasi janë vërtetuar motivet shëndetësore që përcaktojnë paaftësinë për punësim të këtyre fëmijëve.

Në mënyrë analoge, në rastin e kërkesës për miratim (nulla osta) për bashkimin me prindër mbi 65 vjeç, sa kohë që fëmijët e tjerë në Shqipëri e kanë të pamundur mbajtjen e tyre për motive të rënda, të dokumentuara shëndetësore, kushti "në ngarkim" vlerësohet nga përfaqësia diplomatike italiane. Kjo, pasi është vërtetuar gjendja shëndetësore e fëmijëve në fjalë. Veç kësaj, për prindërit mbi 65 vjeç do të kërkohet sigurim shëndetësor i detyrueshëm, që garanton mbulimin e të gjitha rreziqeve në territorin kombëtar, apo regjistrimin në Shërbimin Kombëtar Sanitar. Kjo bëhet përmes pagesës së një kontributi, që përcaktohet me dekret nga Ministria e Punës, Shëndetit dhe Sigurimeve Shoqërore, në marrëveshje me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.

Për rastet kur prindërit me të cilët kërkohet bashkimi familjar nuk kanë fëmijë të tjerë, përveç atij që ka emigruar në Itali, kushti "në ngarkim" duhet provuar nga vetë kërkuesi përmes autocertifikimit të përshtatshëm. Aty emigranti deklaron nën përgjegjësinë e tij se prindërit janë të varur ekonomikisht prej tij.

Lidhjet

Familjari për të cilin kërkohet bashkimi duhet që nga ana e tij të paraqesë pranë autoriteteve italiane konsullore të akredituar në Shqipëri, dokumentacionin që provon marrëdhëniet familjare, moshën e mitur, apo gjendjen shëndetësore. Atje ku nuk mund të provohen marrëdhëniet familjare, në mënyrë të sigurt, përmes certifikatave, apo vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet shqiptare, për arsye të mungesës së një autoriteti të njohur, apo kur ka dyshime mbi origjinalitetin e dokumentacionit, përfaqësitë diplomatike dhe konsullore kujdesen për lëshimin e certifikatave bazuar në ekzaminimin e ADN-së, të kryer me shpenzimet e të interesuarve.Afatet për marrjen e kartës së qëndrimitSporteli Unik lëshon ricevutën e paraqitjes së kërkesës dhe të dokumentacionit. Pasi verifikohet plotësimi i kërkesave si më sipër, brenda 180 ditëve nga paraqitja e praktikës, Sporteli Unik lëshon miratimin, apo refuzimin e kërkesës, duke ia përcjellë vendimin autoriteteve konsullore. Pasi kanë kaluar 180 ditë nga kërkesa për miratim, nëse Sporteli Unik nuk e ka lëshuar, familjari për të cilin kërkohet bashkimi mund të paraqesë tek autoritetet diplomatike dhe konsullore italiane jashtë, kopjen e ricevutës së paraqitjes së kërkesës dhe dokumentacionit që ishin paraqitur nga i afërmi i tij pranë Sportelit Unik, me qëllim lëshimin e vizës së hyrjes. Brenda tetë ditësh nga hyrja në Itali, familjari duhet të paraqitet pranë Sportelit Unik, që ka lëshuar miratimin (nulla osta-n), i cili plotëson dhe dorëzon modulin e kërkesës për leje qëndrimi; përndryshe familjari konsiderohet me qëndrim të parregullt në territorin kombëtar.

Leja e qëndrimit për motive familjare do t‘i mundësojë të kryejë aktivitete punësimi, si punëmarrës apo i vetëpunësuar, të regjistrohet në kurse shkollore, apo të ketë qasje ndaj Shërbimit Kombëtar Sanitar.Të drejtat, pas pajisjes me lejen e parë


Përgjatë praktikës administrative për lëshimin e lejes së parë të qëndrimit për motive familjare, atyre u garantohen disa të drejta: mund të rikthehen në Shqipëri dhe më pas të rihyjnë në Itali, me kusht që lëvizjet të bëhen nga e njëjta pikë e kalimit kufitar; udhëtimi të mos përfshijë kalim transit nëpër shtete të tjera të zonës Shengen; me zotërimin e ricevutës postare mund të regjistrohen në zyrën e gjendjes civile.

Atyre që u njihet statusi i refugjatit, apo i mbrojtjes shtesë dhe që zotërojnë leje qëndrimi për azil, ose motive humanitare, që nuk duhet të provojnë as kushte ekonomike dhe as pasjen e strehimit të përshtatshëm, parashikohet një procedurë e lehtësuar. Veç kësaj, kur refugjati nuk mund të paraqesë dokumente zyrtare që provojnë lidhjet e tij familjare për arsye të statusit të tij, apo në mungesë të një autoriteti të njohur, përfaqësitë diplomatike dhe konsullore kujdesen për lëshimin e certifikatave në bazë të verifikimeve të kryera me shpenzime në ngarkim të të interesuarit (teste të ADN-së). Kjo mund të bëhet edhe në bazë të dokumenteve të lëshuara nga organizma ndërkombëtare, që vlerësohen si të përshtatshme nga Ministria e Punëve të Jashtme (p.sh. IOM-i).

Vazhdon...
Related Posts with Thumbnails
Si è verificato un errore nel gadget