12/15/2009

Emigrantet, lejohet hyrja edhe pa dokumentin origjinal

Festat do te sjellin ne vendin tone edhe ata emigrante te cilet jane duke rinovuar dokumentet ne Itali.
Ne baze te nje udhezimi te dale ditet e fundit, percaktohet se lejohet dalja dhe rihyra ne Itali per te gjithe shtetasit e huaj, qe kane faturen e paraqitjes per rinovim te dokumenteve te qendrimit. Sipas legjislacionit perkates, percaktohet se emigrantet qe kane faturen e zyres postare (ricevuten) per pranimin e rinovimit te dokumenteve per lejeqendrim (pavaresisht nga motivi apo lloji i lejes), vazhdojne te kene te njejtat te drejta qe iu njihen mbajtesve te lejeve te qendrimit, perfshire te drejten per te dale perkohesisht nga Italia dhe per t'u rikthyer, me kusht qe "udhetimi te mos kaloje nga vende te tjera "Shengen". Gjithashtu emigranti duhet te paraqese ne piken e kalimit kufitar, pasaporten dhe kopjen e lejes se qendrimit te skaduar. Ne baze te ketyre kritereve lejohet qe dalja dhe hyrja ne Itali te behet edhe ne pika te ndryshme kufitare. Nderkohe legjislacioni perkates percakton se kete te drejte e perfitojne edhe emigrantet qe jane me qendrim te rregullt ne Itali, qe kane faturen e zyres postare per pranimin e rinovimit te dokumenteve per leje qendrimin e pare per pune me kontrate, pune autonome apo bashkim familjar.


Vazhdon...
Related Posts with Thumbnails
Si è verificato un errore nel gadget