2/11/2010

KUJDES: WIND katërfishon tarifat.

Nëpërmjet një mesazh tekst SMS Wind më lajmëron se tre vende kalojnë ngaZona 1 tek Zona 2, jo të gjitha por vetëm tre vende ...

Ky është teksti i mesazhit dërguar nga Wind:

Dal 23.03.10 cambiano le tariffe all’estero. Turchia, Albania e Croazia passano da zona 1 a zona 2. Diritto di recesso entro 30 giorni. Info su Wind.it.Shkoj për të kontrolluar tek Wind.it, dhe gjej më shumë informacion, i cili është pak kontradiktorë
http://www.wind.it/estero/it/gen/pagina13.phtml

A partire dal 22 marzo 2010 cambiano le zone tariffarie.
Turchia, Albania e Croazia confluiscono in zona 2.
Guernsey, Isola di Man, Jersey confluiscono in zona UE.Nga ajo që është shkruar nuk është e qartë se, që prej 22 mars 2010 apo 23?
Zona 1 do të hiqet.
Tre mikroshtete britanike pranë zeros nga ana e interesit për klientët italiane, futen në zonën BE, ndërsa 3 shtete të tjera, Turchia, Albania e Croazia, shkojnë në Zonën 2.
I qartë qëllimi i Wind: rrjepim turistët e shumtë Italianë që shkojnë gjatë verës në Kroaci dhe emigrantët Shqiptarë kur kthehen në shtepi, shumica e të cilëve,(sipas të dhënave të vetë Wind) kanë numra të kësaj kompanie.

Ndoshta askush nuk do të ushtrojë të drejtën e tërheqjes (para 23 shkurt), por unë dua të lamëroj se ky ndryshim kap edhe tarifat e telefonatave normale nga Italia, jo vetëm Roaming, duke i katërfishuar ato.
http://www.wind.it/it/tariffe/scheda84.phtml
Shqipëria shkon nga 50 centesimi/minuti në 2 euro/minuti
E vetmja mundësi kundrejt këtyre tarifave absurde është tarifa Call Your Country e cila kushton 8 euro në vit, por keni një ulje të tarifave kundrejt Shqipërisë.
http://www.wind.it/it/opzioni/scheda69.phtml

Vazhdon...

12/15/2009

Emigrantet, lejohet hyrja edhe pa dokumentin origjinal

Festat do te sjellin ne vendin tone edhe ata emigrante te cilet jane duke rinovuar dokumentet ne Itali.
Ne baze te nje udhezimi te dale ditet e fundit, percaktohet se lejohet dalja dhe rihyra ne Itali per te gjithe shtetasit e huaj, qe kane faturen e paraqitjes per rinovim te dokumenteve te qendrimit. Sipas legjislacionit perkates, percaktohet se emigrantet qe kane faturen e zyres postare (ricevuten) per pranimin e rinovimit te dokumenteve per lejeqendrim (pavaresisht nga motivi apo lloji i lejes), vazhdojne te kene te njejtat te drejta qe iu njihen mbajtesve te lejeve te qendrimit, perfshire te drejten per te dale perkohesisht nga Italia dhe per t'u rikthyer, me kusht qe "udhetimi te mos kaloje nga vende te tjera "Shengen". Gjithashtu emigranti duhet te paraqese ne piken e kalimit kufitar, pasaporten dhe kopjen e lejes se qendrimit te skaduar. Ne baze te ketyre kritereve lejohet qe dalja dhe hyrja ne Itali te behet edhe ne pika te ndryshme kufitare. Nderkohe legjislacioni perkates percakton se kete te drejte e perfitojne edhe emigrantet qe jane me qendrim te rregullt ne Itali, qe kane faturen e zyres postare per pranimin e rinovimit te dokumenteve per leje qendrimin e pare per pune me kontrate, pune autonome apo bashkim familjar.


Vazhdon...

11/26/2009

Konvertimi i patentave: për të rejat nuk duhet më certifikata e vërtetësisëDy muaj pas futjes në fuqi të marrëveshjes dypalëshe për konvertimin e patentave shqiptare në Itali, ministria italiane e Infrastrukturave dhe e Transporteve konsideron të mbyllur fazën e parë të zbatimit të marrëveshjes dhe vendos të mos kërkojë më certifikatën e vërtetësisë dhe e vlefshmërisë për patentat e reja shqiptare, ato të formatit card. Ashtu siç parashikohet edhe në vetë marrëveshjen kjo certifikatë mbetet e domosdoshme për konvertimin e patentave në formatin e vjetër.


Ministria italiane e Infrastrukturave dhe e Transporteve njofton me një qarkore (të datës 29/10/2009) që për konvertimin e patentave të reja shqiptare të fomatit card, të interesuarve nuk u duhet kërkuar më certifikata e vërtetësisë dhe e vlefshmërisë. Kjo certifikatë, “gjatë fazës së parë të zbatimit të marrëveshjes” – ashtu siç udhëzonte vetë ministria në një qarkore të saj të mëparshme, të 29 korrikut 2009 – po u kërkohej thuajse të gjithë shqiptarëve që donin të konvertonin patentën e tyre, edhe pse marrëveshja dypalëshe thotë qartë që kjo certifikatë është e detyrueshme vetëm për mbajtësit e patentave në formatin e vjetër.


Vazhdon...

9/23/2009

Emigrantët, Itali: propozim dypartiak për nënshtetësi në 5 vjet

ROME (Reuters) - U lëshua sot në Dhomen e Ulët e nga një anëtar i PDL dhe një i opozitës për ligjin qe do të përgjysmojë kohën e shtetësisë për emigrantët, një çështje per te cilen u përleshën këtë verë, Kryetari i Dhomës Gianfranco Fini, dhe Lega Nord.
Camera Deputati

Ligji, i cili është nënshkruar kreu i grupit të Popolo della Libertà në Komisionin e Kultures, Fabio Granata, dhe nënkryetari i PD-së, Andrea Sarubbi, kërkon të marrë shtetësi të huaj, pas pesë vjetesh se sa 10 vjet siç eshte tani.

Por për këtë të ndodhë, kandidati duhet të kalojnë një test "integrimit qytetar dhe diversitetit gjuhësor" dhe duhet të beni një betim të detyrueshme para Kushtetutës. Ligji është nënshkruar nga rreth pesëdhjetë anëtarë nga të gjitha anët me përjashtim të Lidhjes Veriore, e cila është kundër.


© 2009 Thomson Reuters. perktheu Qeveria.Eu
Vazhdon...

8/06/2009

Patentat shqiptare do të njihen edhe në Itali

Duke filluar nga data 15 gushti 2009 patentat shqiptare do të njihen edhe në Itali. Patenta shqiptare mund të konvertohet në patentë italiane, pa qenë nevoja që qytetari shqiptar, me rezidencë në vendin përtej Adriatikut, të hyjë në provimet teorike e praktike, të parashikuara nga ana e autoriteteve italiane për pajisjen me leje drejtimi.Kjo ka vlerë për patentat e të gjitha kategorive, të lëshuara në Shqipëri, bën të ditur Gazeta Shqiptare

Vendimi i qeverisë shqiptare për këtë qëllim kishte hyrë në fuqi më 29 dhjetor të vitit të kaluar, por pala italiane e ratifikoi më vonë marrëveshjen dypalëshe.

Sipas burimeve nga Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, "Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për konvertimin e lejeve të drejtimit të automjeteve", nënshkruar më 27 tetor 2008, do të hyjë në fuqi zyrtarisht më 15 gusht 2009. Marrëveshja midis dy qeverive do të ketë një kohëzgjatje prej pesë vjetësh.
Kështu sipas termave të marrëveshjes, nëse mbajtësi i lejes së drejtimit të lëshuar nga autoriteti shqiptar ose italian vendos rezidencën në territorin e palës tjetër, ai mund ta konvertojë lejen e tij të drejtimit në patentën e shtetit tjetër, pa iu dashur të japë provime teorike dhe praktike, me përjashtim të rrethanave të veçanta.
  Mbajtësi i lejes shqiptare të drejtimit (patenta), që është rezident në Itali prej më shumë se katër vjetësh, e konverton dokumentin e tij vetëm nëse u nënshtrohet provimeve të rishikimit të lejes së drejtimit kur është vërtetuar që nuk ka drejtuar automjete për një periudhë trevjeçare, thuhet në marrëveshje.

Në të specifikohet, gjithashtu, se leja e drejtimit e lëshuar nga autoritetet e Shqipërisë apo Italisë pushon së qenuri e vlefshme për qëllim qarkullimi në territorin e palës tjetër pas një viti nga data e marrjes së rezidencës së mbajtësit të saj në territorin e palës tjetër. Sa më sipër vlen vetëm për patentat e marra përpara fitimit të rezidencës në territorin italian. Ndërsa, në rast se patenta aktuale ka vlefshmëri të përkohshme, mund të konvertohen ato që janë bërë të vlefshme në mënyrë të përhershme përpara marrjes së rezidencës në Itali.
Vazhdon...

7/28/2009

Rinovimi i lejeve te qendrimit (pds) - 65% e kerkesave te bera me sistemin postal jane te parregullta ose jo te plota

Duhen shtuar kohe me te gjata pritjeje per pds elektronike dhe problemet per takimet e caktuara nga kuesturat
Ne ditet e kaluara ne Prefekturen e Padoves eshte zhvilluar nje takim aktualizimi per operatoret ( institucionet ndihmuese, shoqatat, komunat, kuesturat ) mbi aktivitetin e zgjidhjes (perfundimit) te praktikave te lejeqendrimit.
Duhet thene se nga ana e zyrtareve duket qarte nje pakenaqesi e madhe per sherbimin qe postat italiane po i ofrojne jo vetem te interesuarve por edhe vete kuesturave.
Te dhenat shqetesuese tregojne qe 65% e kerkesave te percjella me sistemin postal jane jo te plota ose te parregullta. Ndoshta sepse kerkesa nuk eshte e plote, ose sepse te dhenat jane te gabuara ose per shkak te difekteve te tjera qe edhe vete sistemi i postave nuk eshte ne gjendje te shpjegoje. Nga ana tjeter, sistemi optik i leximit kishte krijuar shume probleme me kerkesat e perdorura per dekretin e flukseve te 2006. Kjo per motivin e thjeshte qe nuk ekziston nje sistem optik leximi qe lexon çdo kaligrafi, ne çdo modul. Kjo sepse difekti eshte ne baze, ose me sakte ne sistemin qe eshte menduar te perdoret, i cili nuk eshte ne gjendje te siguroje cilesine e nevojshme.
Kjo shifer ve ne dukje karakterin e rrepte te kesaj reforme qe kane pretenduar ta fusin si "thjeshtezim" te proçedurave.
Per shembull, Kuestura e Padoves (qe ne rajonin e Venetos Kishte kohet me te shpejta) tani, me proçeduren e re, ndodhet ne situaten qe nuk mund te garantoje me as nivelet e meparshmedhe te mos dije me as se ç’do te ndodhe konkretisht.
Perveç kesaj duhen marre ne konsiderate kohe te vdekura te metejshme.
Nje tjeter aspekt i destinuar te shkaktoje probleme te metejshme eshte problemi i pds elektronike.
Aktualisht mendohet se koha per stampimin e formatit te ri te pds (e pajisur me qarqe kunder fallsifikimit, me çipqe memorizon shenjat e gishtave, etj) nuk do te jete me pak se 60 dite. Keshtu, ne momentin qe praktika eshte e rregullt dhe dekretohet dhenia e lejes ose e kartes nga ana e kuestures, duhen shtuar te pakten 60 dite te tjera pritjeje. Kuptohet lehte se sigurisht ky nuk eshte "thjeshtezim" sidomos nese merret ne konsiderate se sa kushton pds elektronike (30 euro).
Por nuk merr fund me kaq.
Problemi i datave te caktuara per takimet ne kuesture.
Duhet te lajmerojme ata qe kane derguar tashme kerkesen me sistemin postal, te bejne kujdes ne momentin qe do te konsultojne (me kodin personal) ne sitin www.portaleimmigrazione.it per te verifikuar gjendjen e praktikes dhe daten e thirrjes ne questure.
Problemi i metejshem lind nga fakti qe sistemi i postave italiane planifikon takimet pa njohur festat kombetare, shenjtoret, ditet e festave, te shtunat etj.
Takimet caktohen krejt qorrazi dhe nuk korrespondojne me oraret dhe funksionimin e zyrave te kuesturave. Keshtu qe ka diference midis takimeve te te caktuara dhe dates ne te cilen realisht kuestura mund te prese te interesuarin.
Nuk ka nevoje per komente te tjera per te vleresuar efikasitetin e ketij "theshtezimi". Sigurisht, edhe po te mundoheshin me shume nuk mund te dilte me e nderlikuar se kaq..... e merkurre, 7/02/2007
Perktheu Admet Shyti

Vazhdon...

Formularët për bashkimin familjar

Me modelet e rinj S e T të ndryshuar nga D.Lgj. nr.5 i

Marrë nga www.interno.it
Decreti Ligjor nr.5 i 8 janarit 2007 ka ndryshuar pjesërisht normat mbi bashkimin familjar si rrjedhojë e udhëzimit europian 2003/86/CE
Sportelet Unike për Imigrimin, të krijuar nëpër Prefektura ose Zyra Qeveritare në Territor (shiko adresat) kanë kompetencat e duhura për pranimin e kërkesave për bashkim familjar.
-  Formulari S – Kërkesë për nulla osta (mospengesa) për bashkimin familjar Bashkëlidhje të formularit S;
. Modeli S1 – Deklaratë mbi pranimin e të miturit.
. Modeli T2 – Deklaratë mbi pranimin e familjarëve.
. Modeli S2 – Deklaratë mbi raportin e punësimit.
-  Modeli T – Kërkesë për nulla osta (mospengesa) për hyrjen e familjarëve së bashku me të huajin Bashkëlidhje të modelit T:
. Modeli T1 – Deklaratë mbi pranimin e të miturit.
. Modeli T2 - Deklaratë mbi pranimin e familjarëve.
*************
Për thellim:
Commento alle nuove norme sul ricongiungimento familiare Zbatimi i udhëzimit 2003/86/CE
Circolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2007 E drejta e bashkimit familjar.Proçedura të reja.

Vazhdon...
Related Posts with Thumbnails
Si è verificato un errore nel gadget