7/28/2009

Formularët për bashkimin familjar

Me modelet e rinj S e T të ndryshuar nga D.Lgj. nr.5 i

Marrë nga www.interno.it
Decreti Ligjor nr.5 i 8 janarit 2007 ka ndryshuar pjesërisht normat mbi bashkimin familjar si rrjedhojë e udhëzimit europian 2003/86/CE
Sportelet Unike për Imigrimin, të krijuar nëpër Prefektura ose Zyra Qeveritare në Territor (shiko adresat) kanë kompetencat e duhura për pranimin e kërkesave për bashkim familjar.
-  Formulari S – Kërkesë për nulla osta (mospengesa) për bashkimin familjar Bashkëlidhje të formularit S;
. Modeli S1 – Deklaratë mbi pranimin e të miturit.
. Modeli T2 – Deklaratë mbi pranimin e familjarëve.
. Modeli S2 – Deklaratë mbi raportin e punësimit.
-  Modeli T – Kërkesë për nulla osta (mospengesa) për hyrjen e familjarëve së bashku me të huajin Bashkëlidhje të modelit T:
. Modeli T1 – Deklaratë mbi pranimin e të miturit.
. Modeli T2 - Deklaratë mbi pranimin e familjarëve.
*************
Për thellim:
Commento alle nuove norme sul ricongiungimento familiare Zbatimi i udhëzimit 2003/86/CE
Circolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2007 E drejta e bashkimit familjar.Proçedura të reja.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts with Thumbnails
Si è verificato un errore nel gadget